Cursus accreditatie 2023

In 2021 was de cursus Neurology -Cortex I vooraf  door NOF  en NRO geaccrediteerd.

Dit jaar (2023)  had NOF wederom onze cursus vooraf geaccrediteerd. Het NRO wilde  graag  komen visiteren en heeft na visitatie de cursus als nog volledig geaccrediteerd.