Hoe beter je kunt voelen en benoemen wat je voelt,
hoe effectiever je behandeling

Biobasics NL 2018: FORM & FUNCTION

Osteopathic Studies kiest ieder jaar een centraal thema dat verwijst naar het werk van A.T. Still of zijn opvolgers. De Biobasics-cursus volgt dit thema.

Het is een tweedaagse cursus. Een ervaren collega geeft een korte lezing over het thema: persoonlijke ervaringen, theoretische inzichten, een techniek of een combinatie. Daarna gaan we aan de slag met een bijbehorende praktijkoefening.

Om het besprokene zelf te ervaren en te bespreken, koppelen we per bank twee deelnemers aan één tutor (tabletrainer). De tutors hebben minimaal 10 jaar ervaring in het behandelen van patiënten en hebben zich verdiept in het verbeteren van hun sensing/perceptie. Het onderling uitwisselen van wat we tijdens een praktijksessie ervaren, helpt je om vertrouwd te raken met sensing.

In het programma is op beide dagen ruimte voor vragen en voor het uitwisselen van ervaringen.

Het Thema voor 2018 is Form & Function.

In deze 2 dagen gaan we ontdekken hoe Form and Function aan elkaar gerelateerd zijn. Wat is het belang van Human Form? En wat zegt de traditionele osteopathie over dit onderwerp?

Still, in his Philosophy of Osteopathy(1899), brought forward his concept of basic body division. This division separated the body into three:

‘I have formulated a simple mental diagram that divides the body into three parts, chest, upper and lower limbs. The first division takes in head, neck, chest, abdomen and pelvis. The second division takes in head, neck, lower and upper arm and hand. The third division takes in foot, leg, thigh, pelvis and lumbar vertbra. I make this division fort he purpose of holding the explorer tot he limits of all supplies. In the ellipse of the chest is found all vital supplies; then from that centre of life we have two branches only, one of the arm, and one of the lower limb.’ (W.Llewellyn McKone D.O., Osteopathic Medicine, philosophy, principles & practice, 2001 Blackwell Science Ltd, London).

Wat zegt vorm over de functie? Is er een relatie tussen vorm en functie? Zo ja, welke? Wat is het verschil met structuur? Heeft het en zo ja, welke gevolgen heeft dit voor onze behandeling? Wat is impact van een behandeling op vorm en functie binnen je patiënt?

Allemaal vragen die in de verschillende lezingen en praktijksessies uitgebreid vanuit diverse invalshoeken aan bod zullen komen.

Op vrijdagavond is er een gezamenlijk diner en maken we er een gezellige avond van.

Tutors

De tutors zijn collega’s die de osteopathie een warm hart toedragen. Zij zetten zich belangeloos in om lezingen te geven met een geleide praktijksessie en/of te assisteren bij de praktijksessies. Ze hebben minimaal 10 jaar ervaring met het behandelen van patiënten en willen graag hun collega’s ondersteunen in het verbeteren van hun perceptie

Door per bank van 2 cursisten  te werken met 1 tutor in open setting is het mogelijk optimaal rendement te halen uit jouw ervaring tijdens de praktijksessie. Het doel van de praktijksessies is te ervaren welke processen je in het lichaam kunt waarnemen. Dit alles binnen het thema.

Kosten
De kosten voor Biobasics NL zijn 275,00 euro per persoon (inclusief koffie, thee,water en lunch).

Kosten voor diner en overnachting zijn voor eigen rekening.

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De tutors, de collega’s die lezingen en workshops geven en de organisatie van Osteopathic Studies / Biobasics NL doen dit belangeloos en zonder vergoeding. Zij doen dit vanuit hun passie en hun wens een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van collega’s en daarmee aan ons prachtige beroep osteopathie.