Hoe beter je kunt voelen en benoemen wat je voelt,
hoe effectiever je behandeling

Biobasics NL

Sensing/Perceptie met ervaren osteopaten

“The Osteopath who succeeds best does so because he looks to Nature for knowledge and obeys her teachings…..

                                                                       A.T. Still
Osteopathy Research and Practice

A.T. Still leerde geen technieken aan, hij wilde dat zijn studenten zelf zouden ervaren, leren wat het lichaam nodig heeft. Dit waarnemen is ervaringsgericht leren. Om je daarin te kunnen verdiepen, is het belangrijk om de “fenomenen” die in je patiënt optreden met elkaar te bespreken.

Biobasics verwijst naar het idee dat geleid heeft tot het opzetten van de Biobasics cursussen. Deze cursussen zijn opgezet vanuit de gedachte dat ervaren osteopaten belangeloos hun kennis en ervaring willen delen met andere osteopaten. Zij geven iets terug aan de osteopathie.

Het is een 2 daagse cursus met veel praktijk. Ervaren osteopaten geven een korte lezing over een bepaald onderwerp gevolgd door een praktijk sessie. Iedere tafel heeft een tutor, tabletrainer.  Na de praktijk sessie worden de opgedane ervaringen met elkaar besproken. Er is iedere dag ook tijd om centraal aan de osteopaten, die een lezing verzorgd hebben vragen te stellen. Ieder jaar wordt er een centraal thema gekozen. De lezingen en praktijk sessies zijn op dat thema afgestemd.

Net zoals bij de Biobasics cursussen in het buitenland hebben de osteopaten, die een bijdrage aan het programma leveren, het biodynamisch curriculum doorlopen. Zo bieden zij jou als cursist de mogelijkheid te ervaren wat sensing is en hoe je jouw sensing kunt verdiepen.

Biobasics ≠ biodynamisch

Biobasics NL is nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging van het biodynamisch curriculum van Jim Jealous. Een aantal begrippen zullen overeenkomen, omdat ze staan voor een aantal waarnemingen(fenomenen) die je kunt leren voelen en herkennen tijdens de Biobasics weekenden. Biobasics is ook géén biodynamische fase. Biobasics wil het ervaringsgericht leren middels perceptie openstellen voor elke osteopaat. Het biodynamisch curriculum gaat veel dieper in op de gehanteerde begrippen.

Ervaringen in het buitenland (Engeland, Spanje, Verenigde Staten) leren dat de Biobasics een mooie setting is om je perceptie/sensing verder te ontwikkelen en te trainen. Er komen niet alleen collega ’s die minder bekend zijn met deze manier van werken tijdens hun behandeling, maar ook collega’s die hier al veel mee werken. Dit maakt dat de dynamiek in de groep onderling groot is en men graag weer terug komt voor de volgende Biobasics.

Waarom Biobasics NL?

Allereerst is er tot op heden geen biobasics in Nederland georganiseerd. Dus ons inziens de hoogste tijd! De ervaringen in het buitenland met de biobasics cursussen zijn zo positief dat wij het een uitdaging vinden dit ook in Nederland van de grond te krijgen.

De naam Biobasics NL is voor ons een bewuste keuze. De kwinkslag die wij willen maken naar typisch Nederlands is dat wij als Osteopathic Studies de Biobasics  willen plaatsen in de volledige context van de Osteopathie. De accommodatie, de organisatie en het randprogramma worden “basic” gehouden. Om zo toegankelijk te zijn voor alle osteopaten en in de toekomst ook voor studenten Osteopathie.