Hoe beter je kunt voelen en benoemen wat je voelt,
hoe effectiever je behandeling

Biobasics NL 2017: Wholeness. Heelheid in je patiënt.

Geïnspireerd door het succes in het buitenland (Engeland, Spanje, Verenigde Staten) organiseert Osteopathic Studies de eerste Biobasics NL.

Datum: vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2017
Thema: “Wholeness”. Heelheid in je patiënt.

Osteopathic Studies kiest ieder jaar een centraal thema dat verwijst naar het werk van A.T. Still of zijn opvolgers. De Biobasics-cursus volgt dit thema.

Het is een tweedaagse cursus. Een ervaren collega geeft een korte lezing over het thema: persoonlijke ervaringen, theoretische inzichten, een techniek of een combinatie. Daarna gaan we aan de slag met een bijbehorende praktijkoefening.

Om het besprokene zelf te ervaren en te bespreken, koppelen we per bank twee deelnemers aan één tutor (tabletrainer). De tutors hebben minimaal 10 jaar ervaring met het behandelen van patiënten. Tevens hebben zij een ruime ervaring in het behandelen van patiënten. Het onderling uitwisselen van wat we tijdens een praktijksessie ervaren, helpt je om vertrouwd te raken met sensing.

In het programma is op beide dagen ruimte voor vragen en voor het uitwisselen van ervaringen.

Het Thema voor 2017 is ‘Wholeness’. Heelheid in je patiënt. In deze 2 dagen gaan we ontdekken of het verschil maakt en zo ja, welk verschil of je de heelheid in je patiënt betrekt in je behandeling of dat je de hele patiënt behandeld. Is er een verschil tussen het werken op een dysfunctie alleen en werken op een dysfunctie die gericht is op het herstellen van de heelheid in je patiënt? Hoe betrek je heelheid/Wholeness in je behandeling?

Allemaal vragen die in de verschillende lezingen en praktijksessies uitgebreid aan bod zullen komen.

Op vrijdagavond is er een gezamenlijk diner en maken we er een gezellige avond van.

Tutors

Collega’s die de osteopathie en hun collega’s  een warm hart toedragen en zich belangeloos willen inzetten om lezingen te geven met een geleide praktijksessie en/of te assisteren bij de praktijksessies. Ze hebben minimaal 10 jaar ervaring met het behandelen van patiënten.

Door per bank van 2 cursisten  te werken met 1 tutor in open setting is het mogelijk optimaal rendement te halen uit jouw ervaring tijdens de praktijksessie. Het doel van de praktijksessies is te ervaren welke processen je in het lichaam kunt waarnemen. Dit alles binnen het thema.

Kosten
De kosten voor Biobasics NL zijn 275,00 euro per persoon (inclusief koffie, thee,water en lunch).

Kosten voor diner en overnachting zijn voor eigen rekening.

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De tutors, de collega’s die lezingen en workshops geven en de organisatie van Osteopathic Studies / Biobasics NL doen dit belangeloos en zonder vergoeding. Zij doen dit vanuit hun passie en hun wens een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van collega’s en daarmee aan ons prachtige beroep osteopathie.